Skip to content

De kwaliteitseis is van belang om de kosten voor inzameling en recycling beheersbaar te houden

Martijn Boelhouwer
Woordvoerder
2 droogleginstallatie _MG_7657

1. Waarom draagt ARN de droogleginstallaties over aan de markt?
ARN-projectleider Kilian Berghauser Pont: “Ruim vijftien jaar geleden heeft ARN de droogleginstallaties kosteloos in bruikleen gegeven aan de aangesloten autodemontagebedrijven. Dit jaar gaan we de droogleginstallaties overdragen aan de gebruikers. ARN zorgt er daarbij voor dat de droogleginstallatie goed functioneert en dat de opslagtanks zijn gekeurd.” Zo worden er deugdelijke installaties overgedragen, die als BBT (Best Beschikbare Techniek) kunnen worden aangemerkt. “Wij verwachten dat de droogleginstallaties, mits goed onderhouden, nog zeker vijftien jaar mee kunnen. Voor dat toekomstig onderhoud en de service krijgen de ondernemers van ARN een eenmalig bedrag mee.”
Dankzij de overdracht van de droogleginstallaties kunnen eigenaren van autodemontagebedrijven beter inspelen op marktontwikkelingen. “Zo stimuleren we innovatie op het gebied van drooglegging.” Dit past geheel in de koers die ARN al in 2018 heeft ingezet: ARN organiseert en faciliteert en de keten onderneemt en innoveert.

2. Waarom hanteert ARN een kwaliteitseis bij de inzameling van banden?
“We zijn bij ARN verantwoordelijk voor de inzameling van afvalbanden afkomstig van Nederlandse autowrakken”, stelt woordvoerder Martijn Boelhouwer. “Om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat, hanteren we voor alle aangesloten autodemontagebedrijven een gelijke kwaliteitseis van maximaal 80 procent schrot en 20 procent waardebanden. Deze kwaliteitseis is van belang om de kosten voor inzameling en recycling beheersbaar te houden en om te voorkomen dat het geld van de recyclingbijdrage oneigenlijk wordt besteed. We voorkomen zo dat er banden in de ARN-container terechtkomen die hier niet in thuishoren, zoals banden afkomstig van andere voertuigen dan auto’s en van buitenlandse wrakken. Uit de gegevens van 2021 blijkt dat de ingeleverde banden van de meeste bedrijven aan de norm voldoen; gemiddeld is er zelfs sprake van een kwaliteitsverbetering.”

3 banden _DSC7701
4 brand photo-1614338577197-5812cb856df7

3. Waren er vorig jaar meer branden in de autorecyclingsector?
Rob van der Linden van ARN: “Helaas waren er vorig jaar enkele branden te betreuren, zowel bij autodemontagebedrijven en tussenhandelaren als shredderbedrijven. Bij ARN volgen we de ontwikkelingen op het gebied van branden op de voet. Daarbij registeren we een lichte stijging in het aantal branden ten opzichte van voorgaande jaren. Deze toename is statistisch gezien zo minimaal dat we er nog geen harde conclusies uit kunnen trekken. Ook omdat we vaak niet weten wat de branden veroorzaakt heeft en/of de brand is ontstaan bij het verwerken van autowrakken. Al snel wordt er geroepen ‘het zal wel een batterij geweest zijn’, maar dat is wellicht wat te kort door de bocht. Omdat we de stijging wel een zorgelijke ontwikkeling vinden, hebben we een onafhankelijke partij gevraagd er onderzoek naar te doen. Zodra de resultaten van dit onderzoek beschikbaar zijn, kijken we naar mogelijke aanbevelingen voor de branche. Als het zover is, zullen wij dat natuurlijk zo snel mogelijk laten weten. Voor ARN staat goede en veilige autodemontage altijd voorop, dus ontwikkelingen rondom branden binnen onze sector hebben onze hoogste aandacht.”

Helaas waren er vorig jaar enkele branden te betreuren, zowel bij autodemontagebedrijven en tussenhandelaren als shredderbedrijven. Bij ARN volgen we de ontwikkelingen op het gebied van branden op de voet

Rob van der Linden
Projectmanager ARN
5 data _MG_7342

4. Waarom verzamelt ARN steeds meer data?
“We verzamelen jaarlijks heel veel data over de autorecyclingketen in Nederland”, vertelt Marco van de Goor van ARN.” Om deze data beter te kunnen combineren en ontsluiten, zijn we in 2021 gestart met het ontwikkelen van een online dashboard. Met de gegevens die dit dashboard genereert zijn we straks in staat om tussentijds beter én sneller een indicatie te krijgen van de behaalde recyclingprestatie. Ook krijgen we hiermee beter inzicht in de performance van onze ketenpartners, waardoor het voor ARN mogelijk is om eerder bepaalde ontwikkelingen in de keten te signaleren én ernaar te handelen.” De data worden niet alleen door ARN gebruikt, maar zullen ook gedeeld worden tijdens bijvoorbeeld periodieke evaluatiegesprekken met partners. Van de Goor geeft aan dat het dashboard naast ORAD-meldingen (Online Registratie Auto Demontage), zoals aantallen gerecyclede autowrakken en allerlei afvalstromen als olie, banden en ruitenvloeistof, ook data van de inzameling en recycling van EV-batterijen bevat. Hij verwacht dat het dashboard met daarop alle beschikbare data in de tweede helft van 2022 in gebruik genomen kan worden.

Sustainable Development Goals

Voor het vierde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’. De hiernaast afgebeelde, gekleurde SDG’s zijn specifiek van toepassing op de inhoud van deze pagina.