Skip to content

Na elf jaar aan het roer bij ARN te hebben gestaan – de eerste periode als financieel directeur – vond zij het tijd voor een nieuwe stap, overigens zonder voor haarzelf vastomlijnde plannen voor de nabije toekomst. Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en op wat daaraan voorafging, én om vooruit te kijken.

Met het oog op 2021 stelt Ingrid Niessing vast dat het een jaar van afronding was. “We hebben de afgelopen vijf jaar het proces ingezet om ARN terug te brengen naar haar kernactiviteiten. Die transitie was nodig omdat ARN niet de specialist kan zijn in het zelf recyclen en tegelijk mede coördineren van wat er in de keten dient te gebeuren. De vele niet-kerntaken die we in de loop van de tijd op ons hadden genomen, leidden ons af van waar het werkelijk om ging: het faciliteren van de recyclingketen van auto’s. Het stoppen met Recycling Services, het verkopen van de fabriek in Tiel, het overdragen van droogleginstallaties aan autodemontagebedrijven: het past allemaal in die transitie. Nu dat proces min of meer afgerond is en het nieuwe ARN op de rit staat, is voor mij het natuurlijke moment gekomen om afscheid te nemen.”

Initiatieven hard nodig

Daar past een kanttekening bij: de initiatieven waren destijds hard nodig om de keten over een moeilijk punt heen te helpen. “Sommige schakels in de keten waren niet aanwezig of slecht ontwikkeld. Dat ARN daar toen is ingesprongen, was zeer passend en nodig om bij te dragen aan het realiseren van de 95-procentdoelstelling. Het initiatief om droogleginstallaties ter beschikking te stellen was nodig om de demontagesector naar een hoger plan te brengen. Nu is de sector vergaand geprofessionaliseerd en trekken wij ons op dat punt als ARN terug.”

Hetzelfde geldt voor de PST-fabriek in Tiel. “Het was destijds belangrijk dat die er kwam. In theorie kan zo’n belang zich in de toekomst opnieuw voordoen, als een activiteit niet door de markt wordt opgepakt. Dan moet ARN zich afvragen of we bereid en in staat zijn om opnieuw op een of andere manier de nek uit te steken, want het gaat om het invullen van de producentenverantwoordelijkheid.”

Het stoppen met Recycling Services, het verkopen van de fabriek in Tiel, het overdragen van droogleginstallaties aan autodemontagebedrijven: het past allemaal in die transitie die we vanaf 2016 hebben ingezet

Ingrid Niessing
Algemeen directeur ARN

Terug naar de roots

Waar kijkt Ingrid Niessing met trots op terug? “Ten eerste op het recyclingresultaat van de afgelopen jaren, waarmee ik een pluim uitdeel aan alle ketenpartijen. Voor mijzelf ben ik trots dat ik lijn heb kunnen brengen in een organisatie met een complexe organisatiestructuur. Het geeft mij voldoening dat we de strategie om terug te gaan naar onze roots ook echt hebben kunnen realiseren. Met als voorbeeld dat we de fabriek op een zeer zorgvuldige wijze terug hebben kunnen brengen naar de markt. Uiteraard is het opbouwen en laten groeien van iets voor een bestuurder veel leuker dan het afbouwen, maar dit was belangrijk en nodig. Het geeft mij voldoening dat ik een goed besluit ook tot het eindpunt van uitvoering heb kunnen brengen. Fijn ook voor Paul Dietz, mijn opvolger, die met een schone lei kan beginnen. Er staat een degelijke organisatie, die doet wat ze moet doen. Een mooie uitgangspositie, waarop hij kan voortbouwen.”

_DSC1657-FINAL

Daarnaast vindt Ingrid Niessing het belangrijk dat ARN in 2021 nadrukkelijk bezig is gegaan met innovaties. Er is een commissie met eigen en externe deskundigen aan de slag gegaan met de vraag wat de ontwikkelingen over de komende jaren en verder zijn die invloed gaan hebben op autorecycling. “We denken daadwerkelijk vooruit en ik vind het heel goed dat onze stakeholders daar met de drie door ons ontwikkelde scenario’s in de hand volledig in meegaan. Hier kunnen we onze stakeholders heel goed mee ondersteunen.”

 

Het geeft mij voldoening dat ik een goed besluit ook tot het eindpunt van uitvoering heb kunnen brengen. Fijn ook voor Paul Dietz, mijn opvolger, die met een schone lei kan beginnen. Er staat een degelijke organisatie, die doet wat ze moet doen. Een mooie uitgangspositie, waarop hij kan voortbouwen

Ingrid Niessing
Algemeen directeur ARN

Sustainable Development Goals

Voor het vierde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’.