Skip to content

In het ARN Duurzaamheidsverslag rapporteren we al een aantal jaren langs de lijnen van de zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de VN. Deze kaders maken het organisaties en instellingen mogelijk om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Vijf van deze SDG’s staan centraal in het beleid van ARN:

  • Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
  • Duurzame en betaalbare energie
  • Zorgen voor inclusieve en duurzame economische groei en fatsoenlijke banen
  • Partnerschappen voor de doelen
  • Innovatie en duurzame infrastructuur

Wij geloven bij ARN dat hergebruik, zowel van grondstoffen als onderdelen van afgedankte auto’s, een van de bepalende factoren is om onze aarde ook in de toekomst nog steeds leefbaar te laten zijn. De vijf door ons geselecteerde SDG’s helpen ons om de goede keuzes te maken in het streven naar hoogwaardige en verantwoorde autorecycling in Nederland. De goals bevatten tastbare en hanteerbare kernbegrippen, zoals economische groei, inclusie, duurzame consumptie- en productiepatronen, duurzame energie en het concept van ‘partnerschap’. Stuk voor stuk kaders die ons bij ARN helpen om de autorecyclingsector te faciliteren en innovatie te stimuleren én versnellen.

Bij elke belangrijke keuze waar we voor staan stellen we onszelf de vraag hoe de Nederlandse autorecyclingketen bijdraagt aan het hogere doel achter de SDG’s: duurzame ontwikkeling naar een leefbare wereld voor iedereen.

Op die manier streven we naar zo optimaal mogelijke key data. Daar waar het kan elk jaar iets beter, en daar waar het moet sturend op basis van de laatste technische en wetenschappelijke inzichten. Zo werken we niet langer uitsluitend aan een zo hoog mogelijk recyclingpercentage van auto’s. Ook spelen we met ons proces in op de specifieke kennis en vaardigheden die het ontmantelen van elektrisch en hybride aangedreven auto’s vraagt. Daarbij zijn we ons terdege bewust van de ‘carbon footprint’ die de gezamenlijke ARN-ketenpartners achterlaten.

Met de SDG’s als leidraad geven we bij ARN inhoud en richting aan onze eigen prestaties. Een dankbare en waardevolle rol, die ons samen met onze partners in de auto-industrie steeds dichter bij de volledig recyclebare auto brengt!

Missie ARN

Samen met onze partners streven we naar verantwoorde en hoogwaardige recycling van gemotoriseerde voertuigen.

Visie ARN

Recycling van gemotoriseerde voertuigen draagt bij aan de circulaire economie zonder schade voor milieu en leefomgeving. Wat nu nog niet kan, is straks mogelijk.

Sustainable Development Goals

Voor het vierde jaar legt ARN zichzelf langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd het motto ‘lean and green’.